wz
FOTOGALERIE


     
JOKER ****  GABRIELLE ****  PETRONELLA ****  BERENIKA ****  BERNARD **** 

VRH E / LITTER E ****  VRH D / LITTER D ****  VRH C / LITTER C ****  VRH B / LITTER B ****       
 


Joker


Gabrielle
Petronella
   
     

Berenika
   
       
 

Bernard
       
       

Vrh E / Litter E * 24.8.2008
 
10 - 11 týdnů / 10 - 11 weeks
 
8 - 9 týdnů / 8 - 9 weeks
 
6 - 7 týdnů / 6 - 7 weeks
 
4 týdny / 4 weeks
 
3 týdny / 3 weeks
     

Vrh D / Litter D * 31.8.2007
 
11 týdnů / 11 weeks
8,5 týdne / 8,5 weeks
7 týdnů / 7 weeks
 
5 týdnů / 5 weeks
 
1 měsíc / 1 month
 
24 dní / 24 days
.........DIANA.............

............... DORINKA..............

........................DONALD............. :

..................................DIEGO.................... :


18 dní / 18 days
................................DIANA............. :
..................................DORINKA............. :
..................................DONALD............. :
..................................DIEGO............. :


10 dní / 10 days
2. den / 2nd day


Koťata / Kittens - Vrh C / Litter C * 19. 3. 2007
12 týdnů / 12 weeks

   
             
10,5 týdne / 10,5 weeks

     
   
     
8 týdnů / 8 weeks

   
       
7 týdnů / 7 weeks

       
     
6 týdnů / 6 weeks

     
     
         
5 týdnů / 5 weeks
 
     
  > 
       
     
4 týdny / 4 weeks
 

 
   
     
3 týdny / 3 weeks
     
14 dní / 14 days
 
   

   
     
                             
     
10. den / 10th day
 
 
 
   
   
   
   
   
3. den / third day
     
     
     
   
1. den / first day
     
 
Koťata / Kittens - Vrh B / Litter B * 25. 8. 2005